Recenzje wydawnicze

Recenzje wydawnicze

Prof. zw. dra hab. Józefa Orczyka

w latach 2011 – 2018

 • Stulecie polskiej polityki społecznej 1918 – 2018, red. E. Bojanowska, M. Grewiński, M. Rymsza, G. Uścińska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018,
 • Poziom i struktura bezrobocia w województwie wielkopolskim (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gostyńskiego), Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 11.11.2017, Poznań,
 • Wynagrodzenia klasy kreatywnej w Poznańskim regionie metropolitarnym na tle wybranych regionów metropolitarnych Unii Europejskiej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 11.11.2017, Poznań,
 • Zniechęceni i dodatkowi pracownicy na rynku pracy w Polsce – ujęcie strumieniowe, Ekonomista nr 46/2017,
 • Kalinowski S., Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015,
 • recenzje anonimowe 26 artykułów do czasopisma Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, sierpień 2015,
 • recenzja anonimowa 3 artykułów do czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, lipiec 2015 (artykuły: Podstawy skutecznej strategii na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy, Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu opieki zdrowotnej – perspektywy gospodarstwa domowego, Problemy polityki rynku pracy w Polsce w okresie transformacji),
 • J. Tyrowicz, W. Hardy, Próba empirycznej weryfikacji hipotezy płac efektywnościowych w Polsce, recenzja artykułu dla czasopisma Ekonomista, Warszawa 2014,
 • A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje. w: Rozprawy nr 489 Politechnika Poznańska, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013,
 • M. Kabaj, Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa, Warszawa 2012,
 • M. Garbat. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012,
 • Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, red. B. Urbaniak, J. Wiktorowicz. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011 r.,
 • Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, tom I badania uzupełniające, red. M. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 r.,
 • Raport z badań metodą Delphi, do projektu Foresight. Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. red. M. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 r.,
 • Raport końcowy. Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę, red. M. Wyrwicka. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 r.,
 • W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji, red. B. Pasierba, M. Stor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 r.,
 • Raport końcowy. Ewaluacja prognozy. Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej, na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring. R. Drozdowski, M. Morchat, A. Zakrzewska. Wykonawca Public Profits sp. z o. o. na zlecenie Miasta Poznania w ramach projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej, na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring” Poznań 2011 r.,
 • Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010 r.,
 • Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010 r.